Junker 88

Vi sejler ud fra Kastrup havn, sejltid ca. 70 min. Turens varighed 5-6 timer

FORLISET:
Del er morgen den 21. epril 1943. Fiskeskipper N. K. Graulund ligger med sin kutter ca. sømil S< for Rødvig, da han ser et fly styrte i havet, Graulund indstiller straks fiskeriet og sejler hen mod nedstyrtningsstedet. Femten minutter efter er han på stedet, men på trods af en grundig eftersøgning finder han ingen overlevende. Det eneste, han ser, er en gummibåd og en pressening, der flyder rundt på vandet, og efter en time sejler han videre for at fortsætte sit arbejde. Senere meddeles det fra dansk side, at en tysk natjæger er styrtet ned i Faxe Bugt med tab af alle ombord.

kædet sammen med den meget berømte og store indflyvning, som blev foretaget af de allierede natten mellem den 20, og 21. april 1943. Dette kunne dog ikke være mere forkert.

Den store overflyvning:
Målet for nattens store togt var de tyske byer Stettin og Rostock. Der blev ialt afsendt 425 fly, og de havde ingen vanskeligheder ved at bombe de industriområder, skibsværfter og marineinstallationer, der var udset som mål i Stettin.
Knap så effektivt gik det i Rostock, hvor et røgslør dækkede det meste af målområdet. Alligevel meddelte Wehrnacht efter angrebet, at der var nedkastet omkring 1500 brand-bomber, hvorved mange huse og en Heinkel-montagehal var blevet ødelagt.
Men nedstyrtningen i Faxe Bugt havde altså intet med nattens togt at gøre. Det var nemlig et ubevæbnet skolefly, der var afsendt i de tidlige morgentimer.

Blindflugschule 4 i Kastrup:
Flyt tilhørte Flugzeugfuhrerschule B34 (FFS B34), der var beliggende i Kastrup. Denne enhed blev opført i Wien-Aspern i september l940, og hed oprindelig Blind-flugschule 4. I april 1941 blev skolen flyttet til Kastrup, og den 15. oktober 1943 omdøbtes skolen til FFS B34. Chefen for skolen var
Oberstleutnant Hermann Ritter v. Lechner. Enheden fortsatte med uddannelses-flyvninger indtil oktober 1944, hvor brandstofsituationen var blevet så kritisk, at man ikke kunne fortsætte flyvningerne. Alligevel blev Flugzeug-fuhrerschule B34 først officielt opløst den 4. februar 1945, hvorefter en del af personellet blev overført til landstyrker på østfronten. Blindflyvningsskolens formål var at videreuddanne blandt andet transport-
piloter til at flyve de vanskelige natjægertogter. Uddannelsen, der typisk tog ca. 6 uger, foregik ved, at pilotere sammen med
en instruktør trænede i fly, hvor ruderne var tildækkede. Pilotere måtte derfor alene navigere og flyve udfra de anvisninger, som deres instrumenter kunne give dem. At det ikke var nogen nem opgave ses af en del uheld og nødlandinger, som blev foretaget rundt omkring i Danmark.

Det forliste fly:

Den maskine, der gik tabt i farvandet S< for Rødvig den 21. april 1943, var en Junkcr 88 type A-5, der var blevet ombygget til en type A12. A-12 flyene har skolefly til blindflyvning. Under vores dykninger på vraget har vi hverken fundet rester af maskingeværer eller ammunition, hvilket skyldes, at dette blindflyvningsfly ikke fløj med bevæbning. Alle fly fra blind-flyvningsskolen havde desuden to gule bånd malet omkring flykroppen, hvilket tjente som advarsel til alle andre fly om, at det var et blindfly.

Den forliste Junker 88æer havde Werk nr. 708B (byggenr.), og kodet PK+DJ (nummer på siden). Hvornår Werk nr. 7068 er blevet bygget, er svært at sige nøjagtigt. Produktionen af flydele blev foretaget på mange små produktions-steder rundt om i Tyskland, for til sidst at blive færdigmonteret på et bestemt sted. Denne fremstillingsmåde gjorde, at det stort set ikke var muligt at sætte Tysklands flyproduktion ud af spillet. Den færdige maskine var 14,4 meter lang og havde en spændvidde på 20,0 meter. Med sine to Ju-Mo 211 motorer kunne flyet skyde en fart af 472 km/t.
Besætningen på det nedstyrtede fly bestod af fire mand:
Oberfeltwebel Kristian Marx var flyvelærer, Feltwebel Georg Glockner
radioinstruktør, Feltwebel Fritz Streulig flyveelev, og Gefrieder Gunter Woidneck var telegrafistelev. Ingen af de fire overlevede nedstyrtningen, og så vidt vides blev ligene senere fundet og begravet på en kirkegård i København. Vi har dog ikke kunnet finde ud af, hvilken kirkegård der er tale om. Efter nedstyrtningen skulle der gå 55 år, før dykkerklubben Helgoland første gang besøgte vraget.

Sværhedsgrad på dette dyk **** ud af fem, hvor fem er det sværeste

Mødested er Kongovej 14 - 2300 kbh. s
skal der lejes udstyr til turen bedes man møde 20 min. før den skrevne møde tid.

Betaling for udstyr samt tur, bedes medbringes i kontanter, ikke kredit kort.

Max dybde ca. 24 meter
Turens varighed ca. 5-6 timer
Husk logbog og certifikat

Krav: PADI Advanced Open Water Diver el. lign.

 

Udstyr Pris
Afbalanceringsvest (BCD) / eller dykker computer 100,-
Dragt 100,-
Regulator m. octopus, manometer 100,-
12 l. flaske med luft 100,-
Handsker, Sko, Maske, Snorkel 80,-
Finner 25
*Lygte 50,-
Vægtbælte inkl. vægte 25,-
*Computer zoop fra suunto 100,-
Komplet leje af udstyr til tur med Amager Dykkercenter  295,

* ikke med i komplet sæt udstyr