Kullentur i Sverige

Vi kører i samlet trop fra Amager Dykkercenter og op til færgen i Helsingør. Efter vi er kørt af færgen, er der ca. 40 min kørsel til Kullen...

Sejltiden til de gode dykkersites er ca.10-20 min.

Max dybde 25 meter
Turens varighed... 10 timer (heldags tur)

Kullentur i Sverige
Vi svømmer kun nogle meter ud i vigen, før vi forlader overfladen. Lidt længere ude skråner det stejlt nedad. Springlaget kommer brat og temperaturen synker fra 9 til 7-8 grader, mens det frodige grønne sceneri går over til bare klipper og sand. På 17 meters dybde har den store taskekrabbe holdt til mellem to nedfaldne sten i mindst to år.

Overvældende Kløfter
Kullaberg rejser sig mægtigt op af havet nord for Helsingborg. Bjerget dan- ner en egen halvø i nordøstlig retning fra den nordsjællandske kyst. Naturen er både afvekslende og spændende og de stejle kløfter direkte ned i havet er ligeså fascinerede såvel over som under vandoverfladen. Særlig den nordlige del af Kullaberg præges af vilde klippeskråninger og imponerende kløfter. Her foretog vi vores første dykning i åbent vand for nogle år siden, og både forår, efterår og vinter vender vi tilbage for at følge forandringerne i flora og fauna under vandet.

Maritimt naturreservat
Ved Kullen møder Kattegats salte vand det mere ferske vand fra hvilket skaber helt specielle forudsætninger for dyre- og plantelivet. I 1996 besluttede svenske myndigheder at gøre et 300 meter bredt bælte langs hele Kullabergs kyst til et maritimt naturreservat. Formålet var at beskytte havbundens flora og fauna. Dykkere i hundredvis fra såvel Danmark, Sverige og Tyskland havde opdaget de fantastiske dykkervande allerede mange år tid- ligere. I dag regner man med, at der hvert år foretages mindst titusindvis af dykninger i området. Trods den stærke tilstrømning af dykkere, ser det heldigvis ud til, at det marine liv ikke tager skade eller lider overlast. Kullens antal af dyrearter er beundringsværdig og man bliver forbløffet al- lerede ved det første undervandsbesøg. Helt ind til klipperne overraskes dykkeren af den utrolige frodighed. Om foråret og tidlig sommer møder man en næsten guddommelig skønhed, når sollyset stråler ned på den farverige under- vandsvegetation. Det minder om en fantasiverden. Inde ved klippekysten fin- des der huler, sprækker og undervandsdale.

Kraftigt springlag
Allerede ved 8-9 meters dybde hælder det pludseligt stejlt nedad. Den, der dykker her for første gang, vil sikkert blive overrasket af den kraftige og pludselige temperaturforandring i springlaget. Springlaget ligger på 8-14 meters dybde (afhængig af årstiden) og forringer sigtbarheden lokalt i springlaget. Sigten er ofte så dårlig, at man tror, der er dug på masken, før det går op for en, at springlaget faktisk strækker sig over flere meter, som et tykt, vandret tæppe. Men man må ikke blive forskrækket, for længere nede bliver vandet klart igen, og lader man være med at daske for hårdt med finnerne, forbliver sigten god. Kullen er vel mest kendt for at være det dykkersted i det sydlige Sverige, der har et marine liv, som minder om det, man finder længere op ad den sven- ske vestkyst. Er man vant til Kullen virkelig et paradis. Om foråret ser man først og fremmest havkarud- ser, der plejer at komme til syne engang i slutningen af april. Men efter- hånden som sæsonen skrider frem, bliver dyrelivet meget rigere: Torsk, blå- stak, bergylte og ål i store mængder, rejer, eremitkrebs, taskekrabber, hum- mere, almindelige søstjerner og slangestjerner er også meget talrige. Ved Kullens spids findes søstjerner og søanemoner, som normalt kun findes længe- re nord på ved den svenske vestkyst. Kolonier på flere kvadratmeter af lyse, gennemsigtige søpunge dækker de lodrette klippevægge. Blåmuslinger vokser i klynger på klipperne, og blandt dem samles store kolonier af søstjerner, som ernærer sig af dem.

Sveriges eneste blødkoral
Et stykke ud fra land, på cirka 20 meter vand, begynder sandbunden, og her standser det interessante for dykkere. Grænsen mellem klippeskrænten og sandbunden er betydelig mere spændende. Her findes store mængder af Katte- gats eneste blødkoral, dødningehånd, samt farvestrålende søanemoner og en- kelte smukke, store søstjerner. Der er også mange slangestjerner, og om nat- ten vandre eremitkrebs omkring. En kæmpestor taskekrabbe kan også komme til syne, hvis man er heldig.

Sværhedsgrad på dette dyk ** ud af fem, hvor fem er det sværeste

Mødested er Kongovej 14 - 2300 kbh. s
skal der lejes udstyr til turen bedes man møde 20 min. før den skrevne møde tid.

Betaling for udstyr samt tur, bedes medbringes i kontanter, ikke kredit kort.
Husk logbog og certifikat

 

Udstyr Pris
Afbalanceringsvest (BCD) / eller dykker computer 100,-
Dragt 100,-
Regulator m. octopus, manometer 100,-
12 l. flaske med luft 100,-
Handsker, Sko, Maske, Snorkel 80,-
Finner 25
*Lygte 50,-
Vægtbælte inkl. vægte 25,-
*Computer zoop fra suunto 100,-
Komplet leje af udstyr til tur med Amager Dykkercenter  295,

* ikke med i komplet sæt udstyr

Krav: PADI Open Water Diver el. lign... skal man dykke over de 18 meter skal man have AOW el. lign

HUSK mad og drikke, samt udendørs tøj.