Robert s/s

Når man sejler på tværs hen over vraget, viser ekkoloddet at der er ca 2 meter mere sand og mudder på nordsiden af vraget, end der ses på den sydlige side. Når man forsøger at finde stævnen svømmer man direkte ud på bunden på 36 meter og bliver meget forvirret første gang. Grunden er at selve stævnen helt væk, den er begravet i en mudderbanke. Det ser ud som om vraget har ramt bunden med stævnen først, og på den måde har gravet sig ned! Teorien understøttes af at skorstenen er væltet lidt forover. I UV-guiden er der en tegning af Robert, hvor man kan se at maskinskylightet ligger foran skorstenen. Skorstenen hælder hen over dette skylight. Det højeste punkt på skorstenen ligger i 29,8 meters dybde. Dette punkt er også det højeste punkt på vraget. Vraget står på kølen, med en hældning forover på ca 8 . Når man fra skorstenen vil finde agterenden, er det lettest at gå ud til vragets bagbord side og følge denne. Man skal 3-4 meter ned for at følge lønningen ud agter. I meget sjældne tilfælde, hvor der er god sigt, kan det lade sig gøre at gå den direkte vej over lastrummene ud til agterenden. Normalsigten i den forreste del, ved stævnen, er " til 2 meter, i agterenden er det 5 til 8 meter. Helt ude agter er der 30 meter vand over vraget, det er næsten det samme som ved toppen af skorstenen. Det er en god indikation for, at vraget står med stævnen nede i bunden. Er der tid til det vil jeg anbefale at træde ud over agterenden og dykke 10 meter længere ned og lidt ind mod skruen. Lys ind mod roret og skruen og kig så op. Vragets agterende rager ud over stedet og luften glider op langs agterskibet og snor sig ud og ind mellem de sønelliker, der sidder på agterskibet. Det er et flot syn. Ved skruen målte jeg sidst 40,0 meter med en Suunto Alfa. Fra toppen af skorstenen til undersiden af roret er der således målt en dybdeforskel på 10,2 meter. Der er en del fiskeliner og silde- og rødspættegarn, man kan hænge fast i, til gengæld er der ikke mange trawlrester. Tidligere var der nogen, der havde sat lede-liner ud fra skorstenen til agterskibet. Det er dog ikke nødvendigt at bruge ledeliner, hvis man holder sig til bagbord side. (den side der vender mod S<) Der er normalt nordgående strøm på bunden, og strømmen holder fiske-linerne ind mod vraget. (er strømmen modsat, skal man naturligvis også skifte side, for ikke at samle på fiskeliner) Kilde:$.Poul Olesen S/S Robert var på 1710 brt. Vrag 30-9-1905. Vraget er af en damper, og er anslået til at være 86.00 meter lang, 12.00 meter bred og med en højde over bunden på 18.00 meter. På trods af sin alder er Robert temmelig velbevaret. Søgelænderet bagest er relativt intakt, ligesom en stor del af dækket. Ligeledes er skorstenen intakt, men hælder bagud. Bagerst er skibet faldet sammen med en af masterne liggende henover. Oftest er sigtbarheden yders ringe, hvilket dog normalt kan klares med en lygte. Skibet Robert S/S var en damper af jern fra Stockholm der forliste ved kollision med Niord, 30/09/1905. Robert S/S blev bygget 1882 og var 86.40 meter lang, 11.90 meter bred og med en dybgang på 6.50 meter. Ved forliset var Robert S/S ejet af Grosserer Thalin, Stockholm. Ved forliset druknede der 21 og 1 blev reddet. Robert sank efter en kollision med dampskibet Niord den 30. september 1905 kl. 2130. Ved kollisionen blev Robert beskadiget BB for om midten og den sank umiddelbart efter. Robert blev drevet af en 2 cylindret dampmotor på 600 HK. Foruden motorkraft blev benyttet sejl, idet den var forsynet med 3 master. Skibet var bygget i 1882 i England af W. Gray & CO. Skibet var på sin sidste tur lastet med svovlkis.

Udstyr Pris
Afbalanceringsvest (BCD) / eller dykker computer 100,-
Dragt 100,-
Regulator m. octopus, manometer 100,-
12 l. flaske med luft 100,-
Handsker, Sko, Maske, Snorkel 80,-
Finner 25
*Lygte 50,-
Vægtbælte inkl. vægte 25,-
*Computer zoop fra suunto 100,-
Komplet leje af udstyr til tur med Amager Dykkercenter  295,

* ikke med i komplet sæt udstyr