Runichi

Skibet hedder i officielle registre Runuchi, men navnet er måske Rynooshy. Agterenden er afmærket med et "Special" sømærke (Gul stage med gult kryds), udlagt af Skanør Bådeklub. Vraget ligger på sandbund, og er ret begroet af muslinger. For og agterskibet er ret indtakt og ligger på styrbord side. I midterskibet er skibssiderne og dækkes fjernet i forbindelse med bjærgning af last og andet. Der er ligeledes frit ned til maskinrummet, hvor der kan ses 2 motorer.Jeg tror at midtersektionen af vraget står ret på kølen, det der er tilbage ligner mest bunden af lastrummet og de 2 motorer står næsten lodrette. Rester af agterbygningen ligger langs skibssiden. Skruen er fjernet, og der ligger mange vragrester rundt omkring vraget, bl.a. skorstenen og en meget svær kæde. Skibet Runuchi var et motorskib af stål fra Sovjet der forliste efter kollision med dampskibet Rundal 23.9.1965. Den var bygget i 1958 i Ungarn og på 1211 BRT. Efter forliset var Runuchi ejet af AB Alicante, Malmø, som bjærgede lasten af koks. Man forsøgte også at bjærge vraget, men det blev opgivet.

Sværhedsgrad på dette dyk *** ud af fem, hvor fem er det sværeste

Mødested er Kongovej 14 - 2300 kbh. s
skal der lejes udstyr til turen bedes man møde 20 min. før den skrevne møde tid.

Betaling for udstyr samt tur, bedes medbringes i kontanter, ikke kredit kort.

Max dybde ca. 12 meter
Turens varighed ca. 3.5 timer
Husk logbog og certifikat

Krav: PADI Open Water Diver el. lign.

 

Udstyr Pris
Afbalanceringsvest (BCD) / eller dykker computer 100,-
Dragt 100,-
Regulator m. octopus, manometer 100,-
12 l. flaske med luft 100,-
Handsker, Sko, Maske, Snorkel 80,-
Finner 25
*Lygte 50,-
Vægtbælte inkl. vægte 25,-
*Computer zoop fra suunto 100,-
Komplet leje af udstyr til tur med Amager Dykkercenter  295,

* ikke med i komplet sæt udstyr